אגרות בנייה והיטלי פיתוח

אגרות בנייה והיטלי הפיתוח מוטלים על בעלי נכסים, ובהם יזמים, קבלנים ותעשיינים, שנכסיהם גובלים במקומות ביצוע עבודות תשתית. היטלי הפיתוח משתנים בין הרשויות. את היטלי הפיתוח גובות הרשויות בגין פעולות של הקמת ותחזוק תשתית, דוגמת הקמת קווי ביוב, סלילת מדרכות וכבישים והקמת מערכת ניקוז וביוב.

בעבר חויבו הנישומים בדמי השתתפות בהתאם לעלויות העבודה, אולם בשנים האחרונות שונתה שיטת המיסוי לשיטת האגרות וההיטלים. שיטת האגרות וההיטלים מנתקת במידת מה את הקשר בין עלויות ביצוע העבודות לבין סך כל החיוב של בעלי הנכסים הגובלים.

בעקבות השינוי בשיטת הגבייה הפכה בדיקת האגרות וההיטלים למסובכת ודורשת טיפול מקצועי מעמיק. בחברת בדק מס מעמידים לרשות הלקוח צוות מקצועי ומיומן, אשר בודק את החיובים ואת תקינותם עבור הלקוח ופועל מול הרשויות להחזרת כספים שנגבו שלא כדין.

סגירת תפריט
Call Now Button דילוג לתוכן