אגרת מים וביוב

אגרת המים בישראל נקבעת על ידי הממשלה (שר הפנים) וקבועה לכל הרשויות. שיעור האגרה נקבע לפי כמות המים שבה משתמש הצרכן. במקרים שונים נדרשים תשלומים עבור ביצוע עבודות תשתית ברשת המים, דוגמת קבלת היתרים לביצוע שינויים, חיבור לרשת והנחת צינורות מים.

אגרת הביוב משולמת עבור החזקתה של רשת הביוב העירונית. את גודל אגרת הביוב מחשבים ביחס לשטח הנכס או שטח הקרקע, והיא משתנה מעיר לעיר.

שירותי חישוב אגרות המים והביוב מתאימים בדרך כלל למפעלים תעשייתיים ולגופים מסחריים גדולים.

חברת בדק מס בודקת את האגרות שהוטלו על הלקוח ואת אופן הטלתן – אם הן תקינות, אם הן עומדות בחוקי העזר ואם הן בגובה המתאים. במקרים של חריגות בחיובים, חברת בדק מס דואגת להשבת כספים ללקוח.

סגירת תפריט
Call Now Button דילוג לתוכן