היטלי השבחה

היטל השבחה הינו היטל הנגבה בגין עליית ערך הנכס בין שלצמיתות ובין שלתקופה קצובה, ומשולם בגין ניצול של זכויות בנייה, שימוש חורג וכדומה. בעלי נכסים שקיבלו הקלות והיתרים מיוחדים למקרקעין שלהם ומבקשים למכור את נכסיהם או לקבל זכויות בנייה, מחויבים בהיטל השבחה. שוויו של היטל ההשבחה הוא מחצית מגובה ההשבחה של הנכס.

הצוות המקצועי של בדק מס, בעזרת שמאי המקרקעין של החברה, בודק את החיובים הללו, מפחית אותם, לעתים אף באופן משמעותי, ובמקרים מסוימים אף מצליח להביא לביטולם.

סגירת תפריט
Call Now Button דילוג לתוכן