מחלקת בדיקת חיובים

הצוות המקצועי של חברת בדק מס, שעמו נמנים כלכלנים, מהנדסים, מודדים ושמאי מקרקעין, הוא צוות דינאמי, שמתמצא היטב בפסיקה, בחקיקה ובצווי הארנונה של כל רשות ורשות. הצוות מתעדכן בקביעות בשינויים שנעשים בצווים, ופועל לפיהם.

אנשי המקצוע של בדק מס מקבלים לידיהם את חיובי הלקוח, כפי שנמסרו לו מהרשות המקומית, ובודקים אותם מול כל הגורמים המשפיעים על קביעת סוג וגובה החיוב: הפעילות בנכס, צו הארנונה של אותה רשות, התחיקה הקיימת והחידושים של צו הארנונה.

לאחר שנעשו כל הבדיקות הנחוצות, מחליטים אנשי הצוות על דרך הפעולה שתינקט לצורך הפחתת החיובים, ומגבשים את מהלכיהם מול הרשות. הצוות מלווה את הלקוח לכל אורך הדרך ומסייע לו בכל המהלכים, עד להשגת ההפחתה בפועל.

ההפחתה בחיוב נחלקת לשני סוגים: הפחתה עתידית שוטפת, שבה הלקוח משלם מסים נמוכים יותר מהיום והלאה, והפחתה חד-פעמית, אז מקבל הלקוח החזרים רטרואקטיביים.

סגירת תפריט
Call Now Button דילוג לתוכן